podpora

Popri svojej hlavnej činnosti firmy sa venujeme aj podpory iným, formou sponzoringu. Podieľame sa na sponzorovaní v rôznych oblastiach: športu, kultúrnych podujatí, sociálnych oblastí a tiež jednotlivcov.